MEDAR kurumsal öncelikleri ve çalışma alanları çerçevesinde uluslararası ve yerel paydaşlarla ortak projeler yürütmektedir. Genel olarak Türkiye’de dokuz8HABER merkezli olarak gazeteciliğin ve yurttaş haberciliğinin güçlendirilmesi yürütülen ortak projelerin ana hedefi olmuştur.

Bu ana hedefe bağlı olarak şu ana kadar Norveç Ankara Büyükelçiliği, Norveç merkezli Fritt Ord Vakfı, Hollanda Matra Fonu, Norveç Sosyal Bilimler Derneği, İngiltere Ankara Büyükelçiliği, Kanada Ankara Büyükelçiliği, Avusturalya Ankara Büyükelçiliği, Oslo Metropolitan Üniversitesi, Guardian Vakfı ile ortak projeler yürütülmüştür veya yürütülmektedir.

MEDAR bu işbirlikleriyle şu çalışmaları hayata geçirmiştir:

  • dokuz8HABER Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Eğitim Programları adı altında 2014-2020 döneminde 60 eğitim programı ve 2 saha araştırması hayata geçirmiştir.
  • dokuz8HABER’in kuruluş tarihi olan 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’nden başlayarak 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerine kadar yapılan sekiz seçimde de yurttaş haber takip ağları kurmuş ve bu alanda Türkiye’nin en etkin platformunu yaratmıştır.
  • Seçim haber ağları çalışmalarının bir ürünü olarak 2018 Aralık ayında #Seçim2019 Yerel medya koordinasyonu kurulmuş ve bu koordinasyon 23 Haziran 2019 İstanbul seçimleri sonrası yurttaş haber ağları destekli olarak ulusal bir haber ajansı inşaa etmek üzere çalışmalarını sürdürmektedir.
  • dokuz8HABER’in yurttaş haberciliği tabanlı haber akışı çalışmalarının devamı olarak 2018’den itibaren veri haberciliği, video odaklı mobil habercilik ve araştırmacı yurttaş gazeteciliğinin geliştirilmesine yönelik özel çalışmalar ve eğitimler başlamıştır.

dokuz8HABER bu alanlarda sistematik içerek üretmektedir.

  • Ortaya çıkan ihtiyaçlara ve talebe bağlı olarak gazetecilik ve iletişim öğrencilerine yönelik staj eğitim programı başlatmış ve uygulamaya devam etmektedir.

Projelerin ayrıntıları aşağıdadır:


Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, 2020 ve 2021’de MEDAR ve dokuz8HABER tarafından hayata geçirelecek “Koronavirüsün Toplum Üzerindeki Etkileri Projesi”ni desteklemeye karar verdi. Proje kadına şiddet, çocuk istismarı, LGBTQI+ hakları, yerel medya, dijitalleşme, ekonomi ve politika gibi konulara odaklanan canlı yayınlar, makaleler ve podcastlerden oluşacak.


AB Programı Etkiniz, “Yerel Medya’da Kadın Gazeteciler Araştırması” için MEDAR tarafından gerçekleştirilecek araştırmaya destek olmaya karar verdi. Araştırma 2020’nin Eylül yayında tamamlanmış olacak.


Friedrich Naumann Vakfı (FNF) Mayıs 2020 ve Temmuz 2020 arasında dokuz8HABER’de yayınlanacak Hak ve Hürriyetler Bülteni’ne destek vermeye karar verdi.


Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği, ICFJ ve MEDAR işbirliğinde 2020 ve 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek “Türkiye’de Araştırmacı Gazetecilik Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi”ne destek vermeye karar verdi. Bu proje kapsamında 2021 yılında Ankara ve İstanbul’da 2 eğitim gerçekleştirilecektir.


Kanada Ankara Büyükelçiliği’nin desteğiyle 26-28 Temmuz 2019 tarihlerinde Samsun’da ve 25-27 Ekim 2019 tarihlerinde Adana’da ‘Toplumsal Cinsiyet ve Hak Odaklı Alternatif Medya Yurttaş Haberciliği Eğitimi’ verildi. Üçer günlük iki eğitim programına Samsun, Ordu, Giresun, Safranbolu, Kastamonu, Adana, Mersin, Gaziantep, Tarsus’tan 47 kişi katıldı.

Kanada Büyükelçiliği, MEDAR ve dokuz8HABER ortaklığında gerçekleşen “Toplumsal Cinsiyet odaklı Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Eğitim Programları”nı destekledi. Eğitimler 2019’un Temmuz ve Ekim aylarında Samsun ve Adana’da gerçekleşti. Buna ek olarak 2019’da gerçekleştirdiğimiz eğitim programlarının çıktısı olarak Kanada Büyükelçiliği, Samsun ve Adana’da eğitim katılımcılarının dokuz8HABER 8 Mart 2020 yayını kapsamında ürettiği videolardan oluşan bir video haber için destek verdi.


Medya Araştırmaları Derneği/dokuz8HABER Avustralya Büyükelçiliğinin desteğiyle 23-25 Ocak 2020 tarihlerinde ‘Hak Temelli ve Toplumsal Cinsiyet Odaklı Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Eğitimi’ düzenledi. Eğitime Ankara, Eskişehir, Adana, Mersin, Tarsus, Gaziantep, Van, Hakkari, Diyarbakır, Samsun, Uşak, İzmir’den 20 kişi katıldı.

Avustralya Büyükelçiliği, MEDAR ve dokuz8HABER ortaklığında gerçekleşen “Toplumsal Cinsiyet odaklı Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Eğitim Programı”nı destekledi. Eğitim 2020’de Ocak ayında Ankara’da gerçekleşti.


Medya Araştırmaları Derneği/dokuz8HABER 2019 yılında İngiltere Büyükelçiliği’nin desteğiyle üç eğitim programı hayata geçirdi. Bunlardan ilki 8-10 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen ‘Video odaklı mobil habercilik eğitimi’ oldu. Bu eğitime dokuz8HABER ağından ileri düzey yurttaş habercileri ve yerel gazeteciler katıldı. Eğitimlerin ikincisi 28-29 Kasım tarihlerinde yine Ankara’da düzenlenen ‘Video odakı mobil habercilik eğitimi’ oldu. 29-30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde Ankara’da düzenlenen üç günlük “dokuz8HABER Temel Eğitim Programı” 2019 yılının İngiltere destekli üçüncü eğitimi oldu. Bu üç eğitime toplam 61 kişi katılım sağladı.

İngiltere Büyükelçiliği, 2019 yılında MEDAR ve dokuz8HABER ortaklığında gerçekleşen “Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Eğitim Programı”nı destekledi. Eğitim 2019 yılında Kasım ayında İstanbul’da gerçekleşti.


Hollanda Matra İnsan Hakları Fonu desteğiyle Aralık 2017’de başlayan “Türkiye’de veri haberciliğini güçlendirme” projesi çerçevesinde ilki Mart 2018, ikincisi Mayıs 2018 ve üçüncüsü de Aralık 2018 olmak üzere üç eğitim programı hayata geçiren MEDAR, eğitim katılımcısı 60 kişinin ve işsiz bırakılan çeşitli gazetecilerin ve dokuz8HABER yurttaş haber ağı üyelerinin katkılarıyla telifli veri haberleri programı uygulamaktadır.

dokuz8HABER merkezi bünyesinde oluşturulan dokuz8Veri Haber Merkezi’nin iki editörü de düzenli veri haberleri hazırlamaktadır. Şu ana kadar 37 veri haberi hazırlayıp, yayımlayan dokuz8HABER proje çerçevesinde 120 veri haberi yayımlayacaktır.


MEDAR’ın dokuz8HABER’in desteklenmesi çerçevesinde sürdürdüğü projelerden bir diğeri de Norveç Büyükelçiliği desteğiyle hayata geçirdiği eğitim projesidir. Proje çerçevesinde üç eğitim programı ve üç çalıştaya hayata geçirecek olan MEDAR, bölgesel haber ağlarının güçlendirilmesini hedeflemektedir.


MEDAR – Guardian Foundation ve Norveç Sosyal Bilimler DerneğiMEDAR’ın bir yılı aşkın bir süredir işbirliği sürdürdüğü kurumlardan birisi de İngiltere merkezli Guardian Foundation’dur. MEDAR, Guardian Foundation işbirliği ve Norveç Sosyal Bilimler Derneği desteğiyle “Gazetecilerin Yurttaş Haberciliği Algısı ve Tutumu Araştırması” hayata geçirdi.

Sahası Şubat-Mayıs 2018 döneminde İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Adana, Antalya’dan editör, muhabir ve yönetsel rollerde bulunan ulusal ve yerel yayın mecralardan 306 gazeteciyle görüşülerek hayata geçirilen araştırmanın ilk sonuçları temmuz 2018’de İstanbul’da Cezayir Toplantı Salonu’nda düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Araştırmanın e-kitap hali de Kafka Yayınlarının Alternatif Medya ve Toplumsal Hareketler serisi kapsamında Aralık 2018’de yayımlandı. ARAŞTIRMA RAPORUNA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ


MEDAR’ın dokuz8HABER projesi çerçevesinde Guardian Foundation’la hayata geçirdiği bir diğer proje de İsveç İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle uygulanan ‘dokuz8HABER Öğrenci Staj Projesi’ oldu.

Bu proje kapsamında ilk olarak Türkiye çapında katılımla üç günlük bir eğitim hayata geçirildi. Çok yoğun başvurunun yapıldığı staj eğitim programı İstanbul’dan Sakarya’ya, Tekirdağ’dan Diyarbakır’a, Kocaeli’nden Aydın’a, Eskişehir’den Adana’ya 14 farklı ilde bulunan 21 üniversiteden katılımcıyla 18-20 Eylül tarihleri arasında İstanbul’da hayata geçirildi. 30 katılımcının yer aldığı eğitim programı sonrası belirlenen 4 kişi dokuz8HABER merkezinde üç ay boyunca staj yapmaya başladı. Program Aralık 2018’de son buldu.


MEDAR, dokuz8HABER’in desteklenmesi projesi çerçevesinde Norveç merkezli Fritt Ord Vakfı’yla da kısa süre önce proje ortaklığına başladı. 2018’in Eylül ve Ekim aylarında İstanbul, Ankara ve Antalya’da düzenlenen ‘Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Eğitim Programları’nı destekleyen Fritt Ord, programın başarısı üzerine 2019 yılının ilk aylarında düzenlenecek yeni eğitimleri de destekleme kararı aldı. İnsan hakları savunucuları için oluşturulmuş Avrupa Birliği programı Protect Defenders MEDAR ve dokuz8HABER’i Temmuz 2020 ve Temmuz 2021 tarihleri arasında çekirdek fon ile desteklemeye karar verdi.


Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) tarafından Nisan-Mayıs 2016’da sahası online olarak hayata geçirilen ve ülke çapında 1299 kişinin katıldığı “Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Aktif Takipçi-İzleyici Algı Araştırması” sonuçları 13 Temmuz 2016’da düzenlenen bir çalıştayla kamuoyuna açıklandı. (Haber linki)

TAREM Araştırma Koordinatörü Yunus Erduran ve TAREM Genel Koordinatörü Gökhan Biçici yönetiminde hayata geçirilen araştırmanın asistanlığını Gizem Alpakgir Cevheri yaptı. Araştırma soru formunun hazırlanmasında Doç.Dr.Bora Ataman, Doç.Dr.Barış Çoban, Yard.Doç.Dr Gülüm Şener, Dr.Serap Altekin danışmanlık yaptı.