Project Description

MEDAR Eğitim

Medya Araştırmaları Derneği, Türkiye’de medyanın alternatif medya odaklı bir yaklaşımla güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütmeyi temel misyonu olarak kabul eder. Bu amaç doğrultusunda eğitim yoluyla kapasite geliştirmeye özel bir önem veren MEDAR, akademik bir çerçeveyle sınırlı olmayan, sahada aktif görev yapan gazetecilerin, yurttaş habercilerinin becerilerini geliştirmeyi, dijital dönüşüm sürecine adapte olmalarını kolaylaştırmayı hedefleyen bir yaklaşımı esas alır. Türkiye’nin hali hazırdaki tek yurttaş haberciliği odaklı haber ağı platformu olan dokuz8HABER’in de resmi destekçisi olan MEDAR, #dokuzEğitim programlarının ana uygulayıcısı kurumdur.