dokuz8HABER, Türkiye’nin en etkin ve tek yurttaş haberciliği tabanlı haber platformudur.

  • Yerelden tüm Türkiye’ye ve uluslararası mecralara güvenilir haber akışı sağlamak,
  • Toplumda ve medyada yaşanan dönüşüm sürecini anlamaya yönelik etkinlikler organize etmek,
  • Basın, ifade ve internet özgürlüğüne yönelik baskılara karşı verilen hak mücadelelerini desteklemek

hedefleriyle, anlık ve ulusal haber akışını sağlar. Yayıncılık faaliyetlerinde yerel medya, veri haberciliği, video odaklı mobil habercilik ve web tv alanları öne çıkmaktadır.

dokuz8HABER, MEDAR tarafından desteklenmektedir.

dokuz8HABER; Gezi eylemlerinden bugüne yurttaşların ve gazetecilerin sansüre karşı haber alma ve haber yapma hakkı için verdikleri mücadelenin hem bir ürünü, hem de bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmenin önemli bir aracı olarak doğmuştur.

TEMEL YAYIN İLKELERİ

dokuz8HABER, yayınlarında toplumun ve doğanın yararını gözetir. Her türlü iktidar olanaklarından yoksun bırakılmış, fikrini, talebini ifade etme imkanından yoksun, kısacası sesleri kısılanların sesi olmayı kendine ilke edinir. Bunu yaparken kamu otorite ve görevlilerinin titizlikle sorgulanmasını ve tartışmaya açılmasını önemser.

Yurttaşın haber alma hakkı uyarınca gerçekleri halka ulaştırmayı önemser. Bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.

Yayınlarda hiç kimse; milliyeti, ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi, yaşı, sağlığı, bedensel veya zihinsel engeli; sınıfı, görevi, felsefi inançları ve dini inançları, mezhebi nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. Yayın ve okuyucu yorumlarında nefret söylemine yer vermez. İnsanlar, topluluklar ve uluslar arasında nefreti, düşmanlığı körükleyici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu yapmaz.

Başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok sesliliği, farklılıklara saygıyı savunur. Barış gazeteciliği ve hak haberciliği ilkelerini esas alır.

İdeolojik kalıplara mesafeli bir haber dilinde yayın yapar. Haberdeki farkını salt yorumla değil içeriğiyle ortaya koyar. Toplumun seçici algısına güvenir.

Yayınlanan haber ya da içeriğin gerçeğine ulaşmayı ve bunun için konunun tüm yönlerini sorgulamayı, tüm muhataplarına erişmeyi kendine ilke edinir. Yayınlarda konunun tüm taraflarına söz hakkı tanınır.

Kişilerin özel yaşamını, toplumun çıkarlarının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu etmez. Kamuya mal olmuş bir şahsiyet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hakkıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilkesini ihlal etmez.

Adli yargı konusu olan bireysel, grupsal, siyasal, kültürel, ticari vb. olay, durum, vakalarda “masumiyet karinesi” ilkesini gözeten yayıncılık yapar.

Yayınlarda ilan ve reklam içeriklerini haber metinlerinden tereddüde yer bırakmayacak şekilde ayırır. Bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmaz.

Çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, manipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.

Her türlü baskıyı reddeder, yayınlarında sadece basın meslek ilkelerini, yayın ilkelerini ve toplumun, kamunun haklarını gözetir. Editoryal bağımsızlığa saygı duyar.

dokuz8HABER’e aşağıdaki kanallardan ulaşabilirsiniz:

https://dokuz8haber.net
https://www.linkedin.com/company/dokuz8haber/mycompany/
https://www.instagram.com/dokuz8haber/
https://www.instagram.com/dokuz8news/
https://www.linkedin.com/company/dokuz8/?viewAsMember=true