dokuz8HABER

#dokuz8HABER, Türkiye’nin dört bir yanından 500’ün üzerinde yurttaş habercisi, 50’nin üzerinde yerel gazeteciden oluşan haber ağı ve Twitter tabanlı anlık haber akışıyla öne çıkan bir medya platformudur.

dokuz8HABER, yerel medya, veri haberciliği, video odaklı mobil habercilik ve web tv alanında da yayıncılık faaliyeti sürdürmektedir.

dokuz8HABER, MEDAR tarafından desteklenmektedir.

DOĞUŞU VE MİSYONU

dokuz8HABER; Gezi eylemlerinden bugüne yurttaşların ve gazetecilerin sansüre karşı haber alma ve haber yapma hakkı için verdikleri mücadelenin hem bir ürünü, hem de bu mücadeleyi başarıya ulaştırabilmenin önemli bir aracı olarak doğmuştur.

#dokuz8HABER temel misyonuyla uyumlu olarak şu çalışmaları yürütür:

Yerellerden, tüm Türkiye’ye ve uluslararası alana güvenilir haber akışı sağlamak;

Türkiye çapında yurttaş habercilerine, gazetecilere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik dijital medya odaklı eğitim programları hayata geçirmek;

Toplumda ve medyada yaşanan dönüşüm sürecini anlamaya yönelik alan araştırmaları ve etkinlikler organize etmek ve bunları yayınlamak;

Basın, ifade ve internet özgürlüğüne yönelik baskılara karşı verilen hak mücadelelerini desteklemek.

DOKUZ8HABER TEMEL YAYIN İLKELERİ

dokuz8HABER, yayınlarında toplumun ve doğanın yararını gözetir. Her türlü iktidar olanaklarından yoksun bırakılmış, fikrini, talebini ifade etme olanaklarından yoksun, kısacası sesleri kısılanların sesi olmayı kendine ilke edinir. Bunu yaparken kamu otorite ve görevlilerinin titizlikle sorgulan­masını ve tartışmaya açılmasını önemser.

Yurt­taşın haber alma hakkı uyarınca gerçekle­ri halka ulaştırmayı önemser. Bilgi ve haber alma, yorum yapma ve eleştirme özgürlüklerini ne pahasına olursa olsun savunur.

Yayınlarda hiç kimse; milliyeti, ırkı, etnik kökeni, dili, cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi, yaşı, sağlığı, beden­sel veya zihinsel engeli; sınıfı, görevi, felsefi inançları ve dini inançları, mezhebi nedeniyle kınanamaz, aşağılanamaz. Yayın ve okuyucu yorumlarında nefret söylemine yer vermez. İnsanlar, topluluklar ve uluslararasında nefreti, düşmanlığı körükle­yici yayından kaçınır. Bir ulusun, bir topluluğun ve bireylerin kültürel değerlerini ve inançlarını (veya inançsızlığını) doğrudan saldırı konusu ya­pamaz.

Başta barış, demokrasi ve insan hakları olmak üzere, insanlığın evrensel değerlerini, çok seslili­ği, farklılıklara saygıyı savunur. Barış gazeteci­liği ve hak haberciliği ilkelerini esas alır.

İdeolojik kalıplara mesafeli bir haber dilinde yayın yapar. Haberdeki farkını salt yorumla değil içeriğiyle ortaya koyar. Toplumun seçici algısına güvenir.

Yayınlanan haber ya da içeriğin gerçeğine ulaş­mayı kendine ve bunun için konunun tüm yönlerini sorgulamayı, tüm muhataplarına erişmeyi kendine ilke edinir. Yayınlarda konu­nun tüm taraflarına söz hakkı tanınır.

Kişilerin özel yaşamı, toplumun çıkarla­rının gerektirdiği durumlar dışında, yayın konusu olamaz. Kamuya mal olmuş bir şahsi­yet bile olsa, halkın haber alma, bilgilenme hak­kıyla doğrudan bağlantılı olmayan hiçbir amaç için, izin verilmedikçe özel yaşamın gizliliği ilke­sini ihlal edemez.

Adli yargı konusu olan bireysel, grupsal, siyasal, kültürel, ticari vs. olay, durum, vakalarda “masu­miyet karinesi” ilkesini gözeten yayıncılık yapar.

Yayınlarda ilan ve reklam içeriklerini haber me­tinlerinden tereddüde yer bırakmayacak şekilde ayırır. Bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmaz.

Çalıntı, iftira, hakaret, lekeleme, saptırma, ma­nipülasyon, söylenti, dedikodu ve dayanaksız suçlamalardan kesinlikle uzak durur.

Her türlü baskıyı reddeder, yayınlarında sadece basın meslek ilkelerini, yayın ilkelerini ve toplumun, kamunun haklarını gözetir. Editoryal bağımsızlığa saygı duyar.

dokuz8HABER’e websitesi ve sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz:

Websitesi: https://dokuz8haber.net