Project Description

MEDAR Araştırma – Analiz

MEDAR, Türkiye’nin toplumsal, ekonomik ve siyasal yapısının bir parçası olarak Medya alanının özeliklerinin anlamaya yarayacak, bu çerçevede medyanın dönüşüm sürecini, bu dönüşüm sürecinin hangi sosyal, toplumsal, ekonomik, siyasal gelişmelerin ürünü olduğunu, ne tür özgünlüklere ve etkilere sahip olduğunu anlamaya yönelik alan araştırmaları yapmaktadır.
*Medya alanında tarihsel ve güncel gelişmeleri açığa çıkarmaya yönelik aktif saha araştırmaları yürütür. Bu araştırmalarda yüz yüze anket, derinlemesine mülakat, online vs. araştırma yöntemlerini etkin şekilde kullanır.

Medya Araştırmaları Derneği (MEDAR) ETKİNİZ’in desteğiyle birlikte, yerel medyada faaliyetlerini sürdüren kadın gazetecilerin mesleki tecrübelerini inceleyen “Yerel Medyada Kadın Gazeteci Olmak: Sorunlar ve Çözüm Önerileri” isimli bir kalitatif (nitel) araştırma gerçekleştirdi. 2020 yılının Temmuz ayında başlayan ve üç ay süren araştırma sırasında Türkiye’nin farklı bölgelerindeki yerel medya kurumlarında çalışan 30 kadın gazeteciye ulaşıldı ve bu gazetecilerle yarı yapılandırılmış derinlemesine mülakatlar yürütüldü. Bu mülakatlardan elde edilen veriler ışığında, yerel medyadaki kadın gazetecilerin mesleki durum tespiti (çalışma koşulları, mesleki donanım ve gelişim imkanları), ihtiyaç analizi (karşılaşılan cinsiyet temelli ayrımcılıklar, mesleki engel ve gereksinimler) ve saptanan sorunların çözümüne yönelik politika önerilerini içeren bir rapor oluşturuldu.

MEDAR bu raporla yerel medyadaki kadın gazetecilerin mesleki sorun ve ihtiyaçları üzerine somut veriler ortaya koyarak, Türkiye’deki kadın medya gazetecilerin temsiliyetini ve görünürlüğünü arttırmayı amaçlıyor.

Araştırma Raporuna Buradan Ulaşabilirsiniz

MEDAR, 2016 yılında Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) tarafından hayata geçirilen ‘Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Platformları’nın aktif takipçilerinin profili araştırmasının devamı olarak Guardian Foundation ve Norveç Sosyal Bilimler Derneği desteğiyle, sahası Nisan-Mayıs 2018’de yapılan ve ilk sonuçları Temmuz 2018’de açıklanan “Gazetecilerin Yurttaş Haberciliği Algısı” başlıklı bir araştırma yapmıştır. Araştırma kapsamında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana şehirlerinden 301 gazeteciyle telefon ve yüz yüze görüşme yoluyla görüşülmüştür….

Araştırmanın kapsamlı raporu 2018 Aralık ayında yayınlanacaktır.

Araştırma Raporuna Buradan Ulaşabilirsiniz

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi (TAREM) tarafından Nisan-Mayıs 2016’da sahası online olarak hayata geçirilen ve ülke çapında 1299 kişinin katıldığı “Alternatif Medya ve Yurttaş Haberciliği Aktif Takipçi-İzleyici Algı Araştırması” sonuçları 13 Temmuz 2016’da düzenlenen bir çalıştayla kamuoyuna açıklandı. (Haber linki)

TAREM Araştırma Koordinatörü Yunus Erduran ve TAREM Genel Koordinatörü Gökhan Biçici yönetiminde hayata geçirilen araştırmanın asistanlığını Gizem Alpakgir Cevheri yaptı. Araştırma soru formunun hazırlanmasında Doç.Dr.Bora Ataman, Doç.Dr.Barış Çoban, Yard.Doç.Dr Gülüm Şener, Dr.Serap Altekin danışmanlık yaptı.

Araştırma Raporuna Buradan Ulaşabilirsiniz

Toplumsal Araştırma ve Eğitim Merkezi’nin (TAREM) ilk resmi araştırması Alman Rosa Luksemburg Vakfı (RLS) desteğiyle 2007 yılında sahası yapılan ve sonuçları 2008 Şubat ayında İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumla açıklanan “İşçiler ve Kitle İletişim Araçları Araştırması” oldu. TAREM Araştırma Koordinatörü Yunus Erduran ve TAREM Genel Koordinatörü Gökhan Biçici yönetiminde hayata geçirilen araştırma kapsamında 10 farklı ilde, inşaat, metal, dokuma/tekstil, genel işler (yerel yönetim), büro-ticaret, gıda sanayii, konaklama-eğlence, petro-kimya, eğitim, sağlık, haberleşme ulaşım işkollarından 583 sendikalı, 316 sendikasız-sigortalı, 102 sendikasız-sigortasız, toplam 1001 işçi ile görüşülmüştür. Araştırma daha sonra TAREM Yayınları tarafından e-kitap haline getirilmiştir.

Araştırma Raporuna Buradan Ulaşabilirsiniz